EKONOMİ BÖLÜMÜ

Program Çıktıları

 

  1. Türkiye ekonomisini, uluslararası ekonomik ilişkilerini ve global ekonomileri dinamik olarak anlamaya yönelik araçlara hakim olma.
  2. Farklı piyasa koşullarını ve aralarındaki etkileşimi tanımak, yorumlamak ve işleyişlerine yönelik özgün önerilerde bulunabilme.
  3. Finansal piyasaları doğru okumak, gelişmeleri takip edebilmek ve piyasanın gereklerine uygun olarak hızlı yanıt verebilme bilgi ve becerilerine sahip olma.
  4. Kısa ve uzun vadede beklenen ve beklenmeyen iktisadi gelişmelerle ilgili öngörülerde bulunabilme.
  5. Yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği gibi küresel sorunlara ilgi duyma, bu alanlarda çalışabilme ve çözüm üretebilme.
  6. Veri işleme, okuma, analiz etme ve yorumlama yetilerini kazanmış olma.
  7. Disiplinler arası araştırma becerilerine sahip olma.
  8. Disiplinler arası endüstriyel ilişkilerde aktif rol alabilme.
  9. Eğitim, sürdürülebilir kentler, sorumlu tüketim ve üretim konularını kavrayarak ilgili politikalar üretebilme.
  10. Büyük veri ve akıllı şehirler gibi yeni kavram ve oluşumları anlayıp yorumlamak  için gerekli yetileri kazanma. 

      Ders & program çıktıları matrisi için Tıklayınız.

      Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) raporu için Tıklayınız

 

TWITTER @agu_econ