EKONOMİ BÖLÜMÜ

Ekonomi Nedir?

 

Ekonomi; sınırlı kaynaklarla ve kısıtlı şartlar altında üretim-tüketim, alım-satım, fiyatlandırma gibi konularda karar vermeyi inceleyen bir bilim dalıdır. Ayrıca; devletlerin ve kurumların bütçe ve politikalarının incelenmesi, istikrar, serbestlik, planlama gibi konularda çeşitli yöntemlerin geliştirilip uygulanmasını da kapsar. Ekonomi geniş bir alanla ilgilendiğinden psikoloji, sosyoloji, matematik, fizik, felsefe ve hukuk gibi birçok disiplinle de ilişki hâlindedir.

 

 

 

 

 

TWITTER @agu_econ