Son zamanlarda gerek Türkiye gerekse Dünya ekonomisinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte özel ve kamu sektöründe Ekonomiye ve Ekonomi bilgisine verilen önem artmaktadır. Ayrıca, programımızın eğitim dilinin %100 İngilizce olmasının avantajıyla da, AGÜ Ekonomi Bölümü mezunlarının iş bulma olanakları artmaktadır.

Ekonomi Bölümü mezunlarının iş olanakları:

 

  • Merkez Bankası, Devlet İstatistik Enstitüsü, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul, Kalkınma Ajansları ve Bakanlıklar gibi birçok kamu kurumu,

 

  • Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar,

 

  • Yurtiçi ve yurtdışında bulunan ulusal ve uluslararası firmaların finans, dış ticaret, insan kaynakları ve operasyon gibi çeşitli departmanları,

 

  • Özel ve kamu bankaları,

 

  • Sivil toplum kuruluşları,

 

  • Üniversiteler ve araştırma kuruluşları