Doç. Dr. Eyüp Doğan

Ekonomi Bölüm Başkanı

İletişim: eyup.dogan@agu.edu.tr

 

Arş.Gör. Tansel Karagöz

İletişim: tansel.karagoz@agu.edu.tr