Ekonomik sistemleri kavrayabilecek, günümüz ekonomilerinin aksayan yönlerini ve güncel sorunlarını bulabilecek, bu sorunlar üzerine analiz yapıp olası çözüm önerilerini ortaya koyabilecek, var olan kaynakları en etkin biçimde kullanabilecek, teorik ve uygulamalı ekonomik bilgi donanımı güçlü, çok yönlü düşünebilen ve çözüm odaklı bireylerin yetiştirildiği bir bilim dalıdır.

Geçmişten bugüne üretimin, alım satım, takas, fiyatlandırma gibi konuların, sınırlı kaynaklar ile ve kısıtlı şartlar altında karar vermenin incelendiği ekonomi bilimi, bu alanlarda birçok soruya yanıt aranan, inceleme ve analizlerin tartışıldığı, sosyoloji, matematik, fizik, felsefe ve hukuk gibi bir çok bilimle ortak çalışılan bir alandır. Bunların yanında devletlerin ve kurumların bütçe ve politikalarının incelendiği, istikrar, serbestlik, planlama gibi konularda çeşitli yöntemlerin geliştirilip uygulandığı bir bilim dalıdır.

Günümüzde ise yaygın teknoloji, çeşitli bilimsel gelişmeler ve artan bilgi birikiminin de etkisiyle ekonomi bilimi daha geniş bir alanda ve daha hızlı bir şekilde pratiğe geçirilen bir bilim dalı olmaktadır. Çağın getirdiği yeni oluşumlar ve artan küreselleşme ile birlikte ekonomi bilimi ve konusu olan dinamikler sürekli olarak yeniden tanımlanmaktadır. Böylece ekonomi yerel ve uluslararası, büyük ve küçük pek çok alanda ve sektörde yansımaları görülen bir bilim olmaktadır. Bununla birlikte yetişen ekonomistler de bu değişimlere uyum sağlayabilecek niteliklerle donatılmakta ve gereken bilgi ve becerilerin çeşitliliği ile birlikte ekonomi ile doğrudan ilişkili olmayan konularda da üretken hale gelmektedirler. Böylece ekonomi tarihsel gelişimi, disiplinlerarası problemleri, çok yönlü uygulamaları, temel alınan konu içeriği ve eğitim yöntemleri ile kendine özgü bir disiplindir.